Bakgrund:

Organisationen Företagarna i Mark ansökte om och beviljades ett ekonomiskt bidrag av Sparbankstiftelsen Sjuhärad maj månad 2018. Beloppet är 100 000 kronor. Ansökans syfte är att skapa en inspirationsdag för näringslivet i Marks kommun. Organisationen Företagarna Mark vill genomföra detta i nära samverkan med Marks kommun.

Syfte

Att stärka samverkan mellan näringslivet och Marks kommun och därigenom förbättra näringslivsklimatet.

Mål

Att locka totalt 450 personer från både näringslivet, Marks Kommun samt Marks Gymnasieskola.

Genomförande

Eftersom Företagarna i Mark sedan ett antal år tillbaka driver Markshow under november månad varje år så föreslås tidpunkten  inspirationsdagen till våren 2019. Det beslutades efter viss efterforskning att den 11 april borde vara en optimal dag. Plats för att genomföra detta evenemang valdes även i år till Assbergsalen i Kunskapens hus.

Ett program med en heldag av fyra till fem föredragshållare av högsta klass. För att genomföra dagen och för att deltagarna ska må väl krävs förtäring. Kaffe med tillbehör (fralla – frukt) när gästerna kommer, lunch och en eftermiddagspaus med kaffe.

Målet är att ha ett lågt pris på biljetterna för dagen. Detta med syfte på att priset inte skulle vara avskräckande. Pris per biljett föreslås vara 495 kronor exklusive moms.

Det namn vi valde redan inför näringslivsdagen 2018 var MARKNÄRING i syftet att det skulle beröra både näringsliv och offentlig verksamhet.

Som tema för dagen valdes Drivkraft och motivation som fortsättning på föregående års tema ”Starkare Tillsammans”

Även i år har Mats Lilienberg valt att förlägga detta som en chefsdag för samtliga chefer i Marks kommun. Viktigt att även bjuda in politiker, ex kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ordförande, samt övriga intresserade politiker.

En annan mycket viktig partner för planering och genomförande av denna dag är Marks Gymnasieskola och Kunskapens hus med personal från ledning, lärare, vaktmästeri, kök och elever. En genomgående mycket hög servicegrad från denna organisation då allt kommer att hända i Kunskapens hus.

Vi samverkar med Marks Gymnasieskola och olika utbildningsprogram så att elever kan vara delaktiga under denna dag. UF-företag får förmånen att visa upp sig genom utställningar och sälja sina produkter. Elever från Estet-programmet uppträder med musik och sång från scen inför alla gäster. Elever som går en inriktning med foto dokumenterar dagen med bilder och film. 

Enkät

För att följa upp dagen planeras att till samtliga närvarande skicka ut en enkät per mejl dagen efter denna aktivitet.