Ett framgångsrikt företag kräver hållbara affärer

Hur disponerar du ditt företags resurser?
Vad har du för resultat som kan investeras för framtiden?
Bärkraft med lönsamhet är viktigt för utveckling av företag och samhälle.
Günther är VD på organisationen Företagarna. Företagarnas uppdrag är att skapa goda förutsättningar för personer som driver företag genom politisk påverkan, kompetens, nätverk och förmåner.

Om

Günther Mårder tillträdde som VD för Företagarna år 2015 med tanke att stanna kvar i fem-sex år. Nu, 2023, efter nästan ett årtionde väljer han att lämna över VD-posten