Dagens och framtidens ekonomi måste vara långsiktigt framgångsrik

Sveriges finansminister i alliansregeringen åren 2006–2014 och utsedd till EU:s främste finansminister 2011, delar med sig av sina erfarenheter av det internationella
finansiella systemet samt de risker och möjligheter som finns för entreprenörer i den globala ekonomin.

Hur använder vi resurser inom företag och offentlig sektor, så att en hållbar ekonomi blir verklighet? Hur ska vi agera för att möta omvärldens utmaningar och krav

Om

Anders Borg har utöver uppdraget som Sveriges finansminister haft roller som rådgivare och styrelseledamot i olika sammanhang, och fick 2014 uppdrag av Finlands regering att skriva en rapport om landets ekonomiska problem och föreslå lösningar och åtgärder.