Service Innovation is the new black

Som informationsarkitekt sätter Mathias Duell alltid upplevelsen i centrum. Förstå värdet som dina kunder skapar tillsammans med dina produkter och tjänster, lås upp nya möjligheter till innovation.

Lär dig mer om vad som ofta hindrar innovation och hur tjänsteinnovation och tjänstelogik kan hjälpa din organisation att bli mer innovativ.

Om

Mathias är Informations Arkitekt och arbetar som Projektledare på RISE Service Labs. Han arbetar ofta och gärna med Tjänsteinnovation, Tjänstedesign och Tjänstefiering. Han utgår alltid ifrån användarens behov, sätter upplevelsen i centrum och använder systemtänkande för att säkerställa väl fungerande lösningar. Mathias har även ett speciellt intresse för vilka faktorer som påverkar hur innovativa stora organisationer är.

Hämtat från ri.se